FEEDBACK FIX OG FEEDFORWARD FLEX

I mange år hang et skilt på min opslagstavle med ordene: FEEDBACK IS THE BREAKFAST FOR CHAMPIONS. I dag hænger der et citat af Marshall Goldsmith:

It can be more productive to help people learn to be “right,” than prove they were “wrong.” 

En lille nuanceforskel og opmærksomhed, der i praksis kan gøre en stor forskel og omhandler forskellen på FEEDBACK OG FEEDFORWARD.

FRA FEEDBACK TIL FEEDFORWARD

Feedback er i sin klassiske form bagudrettet. Noget er sket, udført og så fortæller vi hinanden, hvordan det kunne være gjort anderledes. Det kan være gennemgang og fejlfinding, pointering med røde mærker og streger. Det kan være skånsom henvisning til, hvilke effekt en andens person har på én selv eller et team. Alt sammen meget fint og konstruktivt og inspirerende og fejl reducerende — nogle gange.

Andre gange går selv den mest velmenende feedback helt galt.

Mange kender feedback “sandwich-modellen”, hvor et stykke kritik placeres mellem to rosende tilbagemeldinger. Tilgangen har måske større positiv effekt på samvittigheden hos den, der serverer feedbacken end på den, der skal fordøje den. 

“Sandwich metoden” har ofte et andet udfald end tiltænkt. Modtageren ved godt, at alt det pæne er indpakning. Manipulationen kommer i forgrunden og output er mistillid. 

Det kan også være recency-effekten, der spiller ind. Her husker modtageren kun de sidste vendinger, der måske blev leveret som afrundende smørelse. Så langt, så godt. Kommunikation er en svær ting.

Når der leveres bagudrettet kritik og rettelser, kan det der er gjort, ikke lave om. Derfor blusser trussel bevidsthed ofte op og udløser hurtigt en defensiv modtagelse. Det mentale dashboard lukkes helt eller delvist ned og i værste fald bliver feedback mere nedbrydende end opbyggende. 

Alt for ofte hører folk om en fortid, de ikke kan kontrollere, og ikke om en fremtid, de kan. Det ændrer sig med “feedforward” – der netop kigger åbent og nysgerrigt fremad.

Fokus på feedforward – kan give det tvist, der skal til, for at frigøre ydeevne og potentiale og sætte noget godt og konstruktivt i gang. 

Hvad er FEEDFORWARD?

Mange velovervejede råd er givet til “God feedback kultur”: Feedback skal være velmenende, konkret, nutidig, realistisk, “jeg” form osv. 

Det feedforward kan bidrage med, er et øget fokus på fremtiden i stedet for fortiden – fra det som er sket, til de muligheder der ligger fremme. 

“People can’t control what they can’t change, and we can’t change the past,” siger Joe Hirsch, der er forfatter til bogen The Feedback Fix: Dump the Past, Embrace the Future, and Lead the Way to Change

Feedforward er idégenerering, visualisering, konkretisering, inspirering. Motivationen til forandring tager afsæt i noget, man gerne vil hen til, frem for noget man skal væk fra.

Dump the Past, Embrace the Future, and Lead the Way to Change

Joe Hirsch giver hans bud på anvendelsen af feedforward og bygger sine ideer på et værdisæt der handler om ærlighed, autenticitet og respekt for forskelligheder.

Når vi giver feedforward i stedet for at vurdere og bedømme en persons præstationer i fortiden, fokuserer vi på deres udvikling i fremtiden. På den måde fokuseres der på muligheder i stedet for begrænsninger.

I sin bog definerer Hirsch seks specifikke egenskaber ved feedforward og bruger akronymet REPAIR. Regenerates Expands Particular Authentic Impact Refines

Ifølge Hirsch indeholder FEEDFORWARD følgende muligheder….

It REGENERATES talent.

At få positiv feedback på vores præstationer kan føles godt, men det bryder ikke ny grund. Det bekræfter det, vi ved om os selv og vores talenter, og er mere vedligeholdende end egentlig udviklende. 

At genskabe talent handler om at vise vejen for, at det den anden gør, har en værdi, der kan bruges endnu mere. En opfordring til at ekspanderer det, der i forvejen fungerer godt. Det kan fx være ved at lave en præsentation for andre. Det hjælper den anden til at se sig selv i et nyt lys og det personen er god til sættes i bevægelse på en ny selvforstærkende måde. 

It EXPANDS possibilities.

Effektiv feedback starter med det der er og udvide mulighederne, snarere end at påpege problemer. I sin bog beskriver Hirsch et koncept, der bruges af Pixar-studios, kaldet ”plussing”

Her er kun én regel: Deltagerne må ikke påpege et problem uden at foreslå en alternativ løsning eller tilføjelse som “Hvad hvis vi ….”. Fokus er på idégenerering, hvor man bygger videre på løsninger i stedet for nedskydning af forslag. 

It is PARTICULAR.

Ofte gives feedback i et “informationsdump”, hvor der er alt for meget på en gang. Feedforward skal nøje udvælges og gøres til en løbende proces, der er indlejret i det daglige arbejde og kun fokusere på et par ting ad gangen.

It is AUTHENTIC.

Hirsch anbefaler en direkte tilgang: Beskriv hvad der sker, forklar hvorfor det er et problem, og bed derefter personen om en løsning. Det er klart, det er kortfattet, det lokaliserer problemet og I leder efter løsninger sammen. 

Folk ønsker ikke en ros sandwich. Folk ønsker sandheden, fordi det er langt mere anstrengende og usikkert at skulle gætte sig frem.

It has IMPACT.

I sin bog citerer Hirsch studier, der viser, at regelmæssig feedback generelt ikke resulterer i nye færdigheder eller vaner, men når feedback kombineres med coaching/feedforward, stiger succes med forandring op til 95 procent.

Ideelt set skal en plan indeholde mange små skridt for at gøre det opnåeligt, og styres af den der gerne vil have nye færdigheder eller vaner. 

It REFINES group dynamics.

“Feedback er en teamsport,” siger Hirsch. ”Det er ikke bare noget, der sker en til en. Det sker i grupper og på tværs af og inden for organisationer.”

Så i stedet for at give feedback i en top-down, hierarkisk model, så er det nærmere en opbyggende kommunikationskultur som går på kryds og tværs og op og ned.

One-size-does-not-fit-all

At give feedback/feedforward – er ligesom alle andre kommunikationsværktøjer – ikke one-size-fits-all. 

Alle er forskellige – både dem der giver og dem der modtager feedback, feedforward, ros, eller anerkendelse.

Netop fokus på ærlighed, autenticitet og respekt for forskelligheder, som Joe Hirsch påpeger, er en god baggrunds melodien, når vi sammen gør vores bedste, for at udvide og frigøre talent og potentialer uanset stilling på holdet.

Kilder

Thanks for the Feedback : The Science and Art of Receiving Feedback Well by Stone and Heen 

Thanks for the Feedback explains why getting feedback is so crucial yet so challenging and offers a simple framework and powerful tools to help us take on life’s blizzard of offhand comments, annual evaluations, and unsolicited advice with curiosity and grace.   

The Feedback Fix: Dump the Past, Embrace the Future, and Lead the Way to Change by Joe Hirsch

Betinna Sidor

HR business partner | Life coach | tlf.: 50920167 | betinna@mindresources.dk

LinkedIn | mindresources.dk