GØR DINE SNUBLESTEN TIL TRÆDESTEN

Retningen gemmer sig i tvivlen, for tvivlen rummer åbenhed og muligheder, i modsætning til vished, der kan rumme blindhed og lukkethed.

Det er i tvivlen, du har muligheden for at ændre retning i dit liv og træffe beslutninger, der er tættest på det, der er rigtigt for dig.

Tag en timeout og sæt fokus på…

De historier du fortæller om dig selv; hvad du kan og ikke kan, hvad du vil og hvad der betyder noget. Hvornår har du sidst taget dine overbevisninger op til revision? Gælder de stadig eller er du styret af måder at leve i verden på, som ikke længere passer dig?

HVAD ER VIGTIGT FOR DIG – NU

HVAD GIVER MENING FOR DIG – NU

HVAD DRØMMER DU OM – NU

HVAD HINDRER DIG I AT NÅ DINE MÅL…

HVAD OPNÅR DU VED IKKE AT FORFØLGE DINE DRØMME…

… Måske får du øjnene op for, at det liv du har i dag, er sådan som du gerne vil have det. Det er godt, som det er. Ikke at vælge er også et valg. Det giver blot livsværdi, at være opmærksom på, at det du har, er godt og velfungerende – at der er meget at være taknemmelig for…

… Måske finder du længslen efter noget andet, viljen til noget andet. OG hvordan kommer du så fra A til B? Du må som regel gøre noget på en anderledes måde, end du har været vant til. For nogen kan det fx være at stoppe med at gøre en masse, der alligevel ikke virker efter hensigten. For andre kan det være et gradvist arbejde med at gøre modet større end frygten. Nogen skal blot holdes til ilden – have hjælp til at puste lidt til den, til den brænder af sig selv. 

Inspired action versus forced action

Succeskriteriet for at føre nye strategier ud i livet hænge ofte sammen med autenticiteten i dit valg. Jo tættere dine intentioner og mål er på dine kerneværdier, din ild og dit engagement i livet, jo større er sandsynligheden for at flytter bjerge – både inden i dig og uden for dig.

Du kender helt sikkert forskellen på at brænde for noget eller hive dig selv afsted på en ørkesløs vandring. Det er forskellen på inspired action og forced action – at ville noget oprigtigt eller gøre noget, fordi man tror og synes, man skal og bør.

Der er massere af handlinger, vi skal, fordi det er godt for andre, fordi det tjener et større formål,  fordi fordi fordi. Det vigtige er, at være opmærksom på, hvad vi gør og hele tiden forholde os til om vi overvejende er i samklang med rytmen og melodien i vores eksistens. Og at selv det vi synes vi skal, rummer en oprigtig vilje, som vi tager ejerskab for.

Rod i livet – tag en time out

Konsistens, retning, fasthed, vished har for mange positiv medbetydning – det er godt at føle, man er på vej og ved hvad man vil. Tvivl, usikkerhed, forvirring, roden rundt kan opleves som ubehageligt og noget vi skal skynde os væk fra – eller også skal det fikses.

Det pudsige er, at når vi giver os selv lov til at rode rundt i livet og tvivle og være retningsløs, kan det også kaldes disruptiv innovation, kreativ disruption – eller frugtbart tomrum. Det er der nysgerrigheden og nyskabelserne har mulighed for pop ups.

TIMEOUT: Ord oprindelig kendt fra 1963 fra engelsk som “tid uden for spilleperioden”.

I overført betydning: en pause man tager for at få nye ideer eller tænke sig om.

Noget for dig med en timeout? En mulighed er at book en coaching samtale og lade tvivlen råde.

DON’T MISS OUT DOUBT : LAD TVIVLEN KOMME DIG TIL GODE

Når du ikke tillader tvivlen, løber fra tvivlen, dækker over tvivlen, så tillader du heller ikke tvivlens åbenhed – der hvor alting har mulighed for at tage sin begyndelse i dig. I skyggen af tvivl er ikke nødvendigvis et skidt sted at være.

Coaching – minding you! GØR DINE SNUBLESTEN TIL TRÆDESTEN